Vangshamn

Byen grunnlagt av reiselaget beståande av skalden Bork, barbaren Onsk, speidaren Kazic og naturmannen Appian.

Vangshamn

Kramgard aslakroedder tanketom