Malmbrand

Det er hovedsaklig dverger, gnomer og hobbitter som bor her. I skogene mot nord lever hobittene, rundt Kastvang og mot grensene til Vapnvang bor gnomene og i sør og i fjellene trives dvergene best. Landet styres av to representanter fra hver rase som hvert femte år velges ut. Ingen kan velges to ganger på rad, men man kan velges flere ganger i løpet av et liv. I det man blir innsatt i vervet sitt forsvinner representantene fra omverden og kommuniserer kun gjennom magisk vis med sine undersåtter. Landet er delt inn i tre delstater som styrer det dagligdagse uavhengig av hverandre.

Firdal

Gruve- og skogbrukssamfunn hovedsaklig bestående av dvergar. Teknologisk langt framme med sterk ingeniørkunst. Ligg i skuggen av Jarntopp.

Duvheim

Veldig påverka av menneska og dvergane, disse gnomene er meir verdsvante enn de fleste i Kramgard. Mens Firdal brillierer med sin ingeniørkunst kan Duvheim brilliere med deres duppedittkunst. Har du en duppeditt som gjør et eller annet er det stor sannsynlighet for at den ble oppfunnet av en halvgal forsker i denne byen.

Fagervang

Fagervang er Malmbrand største kilde for mat, og brygger den beste gnomisk ølen i hele Kramgard. De dyrker rundt mesteparten av innsjøen de bor ved og fisker dessuten i den. Gnomene som bor her lever et rolig og beskyttet liv.

Forsvarsbyen Vargsnistir

I likhet med Naddgeir er dette en forsvarsby. Den er lokalisert til øst for en enorm (dvergisk) mur som følger elven til innsjøen. Foran muren er en strekning på fem kilometer fullstendig strippet for skog. På grunn av denne muren er det færre angrep her enn i Naddgeir. Alle rasene deltar i forsvaret, og derfor er det ganske likt mellom de forskjellige rasene i Naddgeir.

Hobbitbyer:

Lunodd, Engro, Heggbekk

Fjell: Jarntopp

Sagt å vere herfrå dei lokale dvergane har oppstått (dei trur ikke på Førstsikt-historiene) frå Forfaderen Kram den meisla. Grava til SeppoKram sin hovudsmed — seiast å vere i dette området. Under fjellet bur fleire ulike goblinstammer – blant anna Sleiktungene, Kjøtmomsane, og dei havgåande Akkarplystrarane.

Malmbrands ridderorden
http://www.d20pfsrd.com/classes/base-classes/cavalier/orders/paizo—-cavalier-orders/order-of-the-land

Malmbrand

Kramgard aslakroedder tanketom