Kastvangs kjetteribekjemperi

Kjetteribekjemperiet er ein anti-magiker-liga, leia av Doktor Yngona Kanon. I hovudsak er dei til for å bekjempe arcana-magi og dens brukarar, men også KKBs benytting av guddommeleg magi er rekna som eit nødvendig onde i den ellers så gudlause byen Kastvang.

Kastvangs kjetteribekjemperi

Kramgard aslakroedder tanketom