Vapnvang

Dette landet er styrt av et forum med en forumleder som øverste sjef. Millitært sett er nok dette landet det sterkeste, og det har gode forbindelser med Malmbrand. Dersom det kommer angrep fra nordområdene er det som oftest soldater fra Vapnvang som forsvarer, enten det er angrep mot deres egne land eller mot Malmbrand. Det bor hovedsaklig mennesker i Vapnvang.

Hovedstad: Sårasund

Hovudsakleg menneskeby, men like vel mange av dei andre rasane der. I den siste tiden har byen vært preget av mer kriminalitet enn tidligere, og fattigdommen har vokst. Ved siden av å være hovedstaden i Vapnvang, huser denne byen Apsus største tempel i Kramgard.

Sveitodd

Lokalisert på grensen av et delta, denne byen er bygget inn i stener som står i elven. Flere titalls etasjer høye med broer mellom dem gjør denne byen til en levende dødsfeller for de uheldige og klønete. Byen innehar naturligvis også den største havnen i Vapnvang.

Raudelv

Raudelv er en bygd hvor landets elite, soldater og eller høytstående mennesker ofte ferierer. Det er også møtepunktet for diplomatiske samtaler mellom Malmbrand og Vapnvang. Flere turneringer arrangeres her.

Naddgeir

Størsteparten av Vapnvangs tropper befinner seg her, på grensen mot Nordområdene. Hovedgrunnen er forsvaret av hjemlandet, men en gang i blant går også Vapnvang i krig mot stammer av forskjellige monster som blir for store og sterke.

Fjell: Vapnvaldr

Ser skarpt ut, som ein kort dolk som stikk i veret. Vapnvaldr sitt rike jarninnhald fører til at elvene som renn ned får eit raudskjér, noko som har skapt mykje overtru om at det renn blod frå fjella. Dette har gitt namn til fleire av byane og elvene, spesielt rundt Vapnvaldr.

Andre byer
Sveitanger, Naddanger, Valdogg

Vapnvang ridderorden
http://www.d20pfsrd.com/classes/base-classes/cavalier/orders/paizo—-cavalier-orders/order-of-the-sword

Vapnvang

Kramgard aslakroedder tanketom