Raudelv

Raudelv er en bygd i Vapnvang hvor landets elite, soldater og eller høytstående mennesker ofte ferierer. Det er også møtepunktet for diplomatiske samtaler mellom Malmbrand og Vapnvang. Flere turneringer arrangeres her.

Løsningen på Det Store Kaos ble fremdiskutert her av blant annet Gudrun Gnistbane. Dette er en av grunnene til at Raudelv har fått sin plass på kartet og de fleste vet hvor det ligger.

Ein av dei mange pubbane i området er Den skrantende løve driven av Flakke Tresjikt.

Sentrale personer herfra

  • Bork Lætistorm
  • Raudelv

    Kramgard aslakroedder tanketom