Nordområdene

Disse er ubebodde områder som folk flest ikke ønsker å være i. Her florerer det med ufyselige skapninger som orker og gobliner. Isområdet sies å være av unaturlig opphav, og det kan virke som om den vokser. Det ryktes om et nomadefolk som bor i Frostgapet.

Fjell: Frostkant

Frostkant er i stor grad ein stad aude for sivilisert liv. Landskapet vert goldare dess lenger nord ein kjem, og du har større sjanse for å springe på eit udyr enn venleg hjelp i dette området.

Især triangelet mellom Baregg, Drønnknekt og Asknut er temaet for veldig mange historier om forsvinningar, merkelege lys og andre mystiske hendingar. Dette området vert kalla Dufonn-triangelet.

Fjell: Drønnknekt

Legenda om Drønnknekten seier at det ein gong fall ein bit av himmelen ned på jorda. Denne traff det store flate området ein gong kjend som Foldsletta, og skapte eit nytt fjell. Det seiest at fjellet er busett av ein skapning kalla Drønnknekten. Av og til — når Drønnknekten er sint — kan ein høyre det buldre i fjellet.

Nordområdene

Kramgard aslakroedder tanketom