Niflheim

Goldt landskap, som alltid ser ut til å vere dekt av tåke. Mykje regn, spesielt i Skurnes! Dette med unntak av Klarkam; eit fjell som ei lokal kult held vérfri med eit totem. Også i Niflheim bor det hovedsaklig mennesker. Niflheim er et sted hvor pengene råder, problemer florerer, klasseskillene er ekstreme og linjen mellom rett og galt er vanskelig å trekke. Det eneste Niflheim har som fungerer knirkefritt er en stor millitær flåte. Dessverre fungerer også piratene knirkefritt her, til stor irritasjon for både Vapnvang og Fidrakast som ofte blir angrepet, både til havs og til lands. Fjellene Niflspjut og Niflegg er alltid innhylla i tåke.

Niflodd

Ein by i tåka. Rik på kapital og kultur og ikke minst korrupsjon. Hovedstaden i Niflodd. Har du et underlig ønske finner du det garantert her.

Skurnes

Byen mellom 7 fjell, prega av dårleg vér.

Fjell: Klarkam

Klarkam er det einaste fjellet på øyområdet som aldri er innhylla i tåka, sidan kultistar som tilber solguden har eit tempel på fjelltoppen. Klarkam fungerer som et autonomt område i Niflheim.

Niflheim ridderorden
http://www.d20pfsrd.com/classes/base-classes/cavalier/orders/paizo—-cavalier-orders/order-of-the-cockatrice

Niflheim

Kramgard aslakroedder aslakroedder