Main Page

Kramgard

Kramgard er et kontinent på en verden som enda ikke er fullstendig oppdaget. Med et unntak av noen få bebodde øyer her og der utenfor kartets grenser og en enorm ørken mot vest er det lite eller intet liv i ukjentheten. Få, om noen, har innsett hvor underlig det er at de har utforsket et firkantet område som passer perfekt til et kart.

Kramgard har etter lang tid stabilisert seg etter å ha undergått flere konflikter. De forskjellige statene er i fred med hverandre og situasjonen virker i bunn og grunn rolig og behagelig etter en lang konfliktfylt historie. Selv om de forskjellige statene irriteres over kriminelle bander og pirater, er det eneste som potensielt kan true de de kjente sivilisasjonene nå i Nordområdene hvor alle slags skrømt og udyr har sitt bopel. Nordområdene, i all sin skremselsdrakt, er derimot dårlig organisert og de militære styrkene i Naddgeir og Vargnistir med hjelp fra Gnistbanes Frie Armé har få problemer med å holde skrømtene tilbake.

Det er usikkerhet om hvordan de forskjellige rasene kom seg til Kramgard. I Vapnvang, den mest religiøse staten, er troen at man ble plassert i Kramgard av gudene. Spesiel vekt legges på drageguden Apsus innflytelse. Malmbrand støtter i all hovedsak denne teorien om gudenes innflytelse, med små ideologiske forskjeller og detaljer mellom dvergene, gnomene og hobbitene. I Fidrakast mener man at man har kommet seg dit fra et annet kontinent – noe som blir ledd bort de fleste andre steder. I Niflheim er det egentlig ikke et spørsmål som kommer opp så alt for ofte, men teorien handler gjerne om parallelle univers og alternative realiteter. I Kastvang har man de siste årene sett et enormt paradigmeskifte hvor flere og flere anser seg selv som ateister, et underlig paradoks siden de gudenes eksistens er bevist.

Det finnes flere guder i Kramgard som dekker de fleste områder. De fleste er små og uviktige, som Talim – banneordenes gud, men noen har større påvirkning enn andre, og Apsu er nok den viktigste guden blant gudenes kollegium.

Det er nå 2014 år etter Apsus siste ankomst.

Heltene

Bork Lætistorm – Hobbit skald. Les mer om Bork her
Onsk Ozkan – Orc barbar Les mer om Onsk her
Appian Callatus – Alvisk skogsmarskalk Les mer om Appian her
Kazic Domen – Menneskelig sjarlatan Les mer om Kazic her

Main Page

Kramgard aslakroedder tanketom