Gnistbanes Frie Armé

Under Det Store Kaos var det én person som vendte seg vekk fra konfliktene mellom de forskjellige statene for å vende blikket sitt nordover. Gudrun Gnistbane samlet et knippe soldater under seg for å forsikre seg at de mindre siviliserte rasene i nord ikke skapte enda større problemer enn nødvendig. I begynnelsen var det ikke mye mer enn guerillakrigføring i fjellene mot orker, gobliner, troll og kjemper, men etterhvert vokste armeen. Flere og flere ønsket å ta del i det som ble ansett å være et nobelt mål i forsvar for alle de siviliserte rasene. Krigene lenger sør virket meningsløse og et biprodukt av overklassens feilaktige stolthetsfølelse.

Gnistbanes Frie Armé var nøytrale politisk og hjalp enhver by som trengte hjelp mot monstrene i nord, og etterhvert bygde de opp en så stor tillit at de fikk samlet lederne av de forskjellige fraksjonene på ett sted, i Raudelv, for å diskutere hvordan man kan løse problemene man hadde. Det var ikke blodløse diskusjoner, det skal sies, men etterhvert klarte man å komme til kompromiss fra alles sider. Gudrun Gnistbane hylles enda som en av Kramgards største diplomat og general. Da hun til slutt døde som følge av en kamp med en levende-død skjelett drage var det en måneds sørgetid i alle statene og gatene i de fleste byene var dekket av gule tulipaner, som også bærer navnet gnistblomst etter dette. Gnistbanes frie armé tok også til seg den gule tulipanen som våpenskjold.

Etter Gnistbanes død utviklet armeen seg mye. Iløpet av nesten tre hundre år gikk det vekk ifra å være rent militært, selv om dette enda er den største delen av armeen.

Den diplomatiske armen instansierer samtaler mellom de forskjellige statene samt de forskjellige rasene i nord. Ofte løses konflikter mellom Vapnvang eller Malmbrand og sterke orkehorder i Nordområdene diplomatisk, men dersom dette ikke er nok settes militæret inn som ytterligere press.

De skjulte vingene er en seksjon man skjelent prater om, og mange lurer på om de faktisk finnes i det hele tatt. Myten sier at Kramgards beste spioner arbeider for Gnistbanes Frie Armé og at de har infiltrert alle forskjellige stater og grupper.

Sverdarmen er den millitære delen og er også delt inn i flere mindre seksjoner: Gnistbanes Ridderorden, bueskytterne, infanteriet, informantene som driver rekonisering og av og til bor med grupper i nordområdene, ingeniørene og rekruttene.

Gnistbanes Frie Armé

Kramgard aslakroedder tanketom