Fidrakast

I følge mytene var dette den første delen av kontinentet som vart oppdaga av dei første sjøfararande, ergo hovedstadens navn Førstsikt. Alver styrer i all hovedsak dette landet, men det finnes også en god del mennesker, spesielt i Fidrskog og Nestvik. Som resultat av dette er det også en stor andel halv-alver. Visse øvre sirkler i Førstsikt frykter denne “utvanningen” av alveriket. I Fidrskogen (altså rundt byen Fidrskog) er det ikke uvanlig å treffe på sentiente ekorn. Folk flest har litt problemer med å kommunisere med dem, ettersom de prater på ekornsk, men mengden druider (og for så vidt trollmenn, geistlige og andre tryllekunstnere) som finnes på denne øyen hjelper til med det.

Skogene langs Fidrberg bebos hovedsakelig av skogalver, eller villalver, og voktes av sterke druidesirkler. Den gylne regelen for ferdsel gjennom Fidraskogene er å holde seg til veien og ikke streife ut i skogen. Når man kommer nærmere inn mot Førstsikt bor det mer og mer høyalver, og inni hovedstaden er det stort sett høyalver og sølvalver som bor. Høyalvene er gitt sitt navn fordi de er gjennomsnittlig litt høyere enn sølvalver og villalver, og det er dem som er mest anlagt for magi. Sølvalvene er blekere i hud, har svart eller sølvaktig hår og er litt lavere.

Storby: Førstsikt

Befolkning 40 000 (92% Alver, 7,5% halvalver, 0,5 andre)
Den eldste byen i Kramgard, sagt å vere grunnlagt av Dei Opprinnelege.
Hovedstad i Fidrakast, regjeres av Kong Naluth Ereild Tiralath, folkemunne “Alvekongen”.
Aristokratisk monarki, med “familiene” i kongsråd.
Eksporterer: edelsteiner, juveler, magiske gjenstander, de fleste typer håndverksprodukter.
Importerer: eksotiske varer (det aller meste kan kjøpes i Førstsikt)

Styreform Fidrakast

Alvesamfunnet har sjeldent behov for nye lover eller håndheving av lover, så i annet enn ved religiøse eller sermonielle anledninger er makten lite tydelig i Førstsikt. Kongen regjerer i kongsråd med utpekte representanter av de femten eldste familiene i Fidrakast; de som regnes for å være de første til landet. Hvert femtiende år går kongen av og en månedlang prosess begynner med å konsultere orakelene, høyprestene og erkemagiene i landet for å utpeke tronarvingen blandt de femten familiene, og de femten nye kongsrådsmedlemmene. Kong Tiralath regjerer i sitt 42 år.

Guvernatene og bystyrene følger samme struktur i utpekelser og den samme rytmen, men byttes ut tjuefem år etter Kongen og kongsrådsmedlemmene. Bare alver kan sitte i bystyrene.

Nestvik

Fidrskog

Krateret ved Siktvegg

Krateret ved Siktvegg sies å være hjemsøkt. Det er kun de færreste som forlater krateret levende, og vanligvis virker det som om disse har blitt komplette idioter eller mistet all fornuft. Krateret er umåtelig stort og ligner mer på et dalsøkk som går i sirkel. Skogen som ligger i Siktvegg er tykk og gammel. Ryktet skal ha det til at en kjent erkemagi hadde sin bolig et sted i midten av den gigantiske skogen og at det skal ha noe med skogens farer å gjøre.

Fidrakast ridderorden
http://www.d20pfsrd.com/classes/base-classes/cavalier/orders/paizo—-cavalier-orders/order-of-the-dragon

Fidrakast

Kramgard aslakroedder aslakroedder