Det Store Kaos

833 etter Apsus siste ankomst til Kramgard brøt krig ut. Bystatene i det som i dag er kjent som Vapnvang kjempet alle mothverandre, men med samme mål: å forene bystatene under ett styre. Mens noen ønsket å herske som konge ønsket andre en republikk og dramaet som fulgte som følge av dette var blodig og fylt til randen med svik. I Malmbrand tvang de tre bergrasene Kastvang ut fra republikken som var dannet der på grunn av økende rasisme fra menneskene som hersket i den store byen. Etter dvergene, hobbitene og gnomene beleiret Kastvang i flere måneder ga ledelsen opp og godtok kravene beleirerne satte frem. Etter bergrasene i samarbeid hadde kastet ut ledelsen brøt det ut krig mellom dem også, alle krevde å styre over de andre rasene, og ingen ville bli styrt.

I havet angrep Niflheim den alviske øyen Fidrakast. Flåtene deres utkjempet enorme kamper blant bølgene og begge sider sendte snikmordere inn for å drepe viktige personligheter i de forskjellige øystatene. Mens Niflheims flåte uten tvil knuste mesteparten av Fidrakasts ble nesten hele det Niflheimske aristokratiet drept av alviske snikmordere, som gjorde det mulig for ambisiøse nyankomlinger å markere seg tydelig i landet.

De nordlige bystatene i Vapnvang, Sveitanger, Sårasund og Sveitodd, hjalp etterhvert Niflheim i deres kamp mot Fidrakast i bytte mot at Niflheim sendte mat, trollmenn og spioner til deres hjelp. En underlig allianse mellom dvergene og alvene førte til at Fidrakasts flåte fikk en veldig nødvendig oppgradering.

Fra nord var det stille i lang tid, og Nordområdene ble så godt som glemt. Men da flere enorme horder av orker, gobliner og troll angrep hobbitene kom gnomene til deres hjelp, og til og med Kastvangs Ridderorden red ut for å hjelpe. Motangrepet ble slått hard tilbake og hobbitene ble tvunget til å flykte til fjells.

Det var på dette tidspunktet, i 1063 etter Apsus siste ankomst, Gudrun Gnistbane formet hennes frie armé. I år 1091 samlet endelig alle de forskjellige gruppene seg i Raudelv under Gudrun Gnistbanes tilsyn, og fred ble dannet.

Det Store Kaos

Kramgard aslakroedder tanketom