Tag: inquisitor

Results

  • Kastvangs kjetteribekjemperi

    Kjetteribekjemperiet er ein anti-magiker-liga, leia av [[:doktor-yngona-kanon | Doktor Yngona Kanon]]. I hovudsak er dei til for å bekjempe arcana-magi og dens brukarar, men også KKBs benytting av guddommeleg magi er rekna som eit nødvendig onde i den …