Kramgard

Den gongen Bork døydde

Opna med å kjøpe 5 Cure Light Wounds potions, ein CLW wand. Til saman 1000 GP for rabatten hjå Oleg. Så solgte me 3 handøkser til Oleg for 480GP. Endte opp med 2493 GP til saman.

Historie(?): På vegen mot Hjorteherren fann me hoggtannbær, kanskje Bokken vil ha dei?

I skogholtet nedanfor Hjorteherrens slott planla me korleis slottet skulle angripast. Først vurderte me å angripe slottet med flammer, men ynskjer å observere litt først.

ZOMBIAR! Dei dukkar opp av jorda, me angrip dei. Kastar Grease, tenner på, drep mange, fleire zombiar dukkar opp, Onsk kløyver dei i to. Idet ein stor brande dukkar opp røyver me oss vekk frå han.

Me fell alle bakover, Bork i størst grad. Onsk kløyver den store branden i skuldra, og han fell til bakken og døyr. Appian skyt to piler, båe treff.

Onsk slår eit hol i døra. Bork healer Onsk. Kazic skyt gjennom holet i døra. Onsk fortset å slå ned døra og skrik, skremmer vekk ein av bandittane. Bork drep skada banditt med ei pil.

UGLEBJØRN! Han går rett på Onsk og angrip. Resten av laget skader uglebjørnen så mykje at han nesten døyr. Brått dukkar Hjorteherren og ein ukjend mann i rustning opp.

Etter at me får litt tak på kampen kaster Rustningmannen amuletten sin, angriper uglebjørnen og drep han. Bork healer Onsk, og Hjorteherren fagnar interesse for den vesle – som openbart må vere lagets leiar.

Bork vert først truffe av ei pil, og så med det verste skotet i heile verda frå Hjorteherren – rett i hjartet.

– Fortel historia om meg vidare, seier han og fell om.

Med nokre heftige slag kløyver Onsk Hjorteherren, Twilightmannen og ein banditt i sinne over Borks død. Slaget er over, tapa er store, og alle er triste.

Oppdrag (løyst): Hjorteherren er død.

Historie: Det er Bork òg.

XP: 1900 XP (9700XP til saman).

Inventory etter endt session
5X Potion of Cure Light Wounds
Wand of Cure Light Wounds (46 charges)
Composite Longbow +3 str (Appian passer på den)
3 +1 flaming arrows (til Appian)
Masterwork light shield
Boots of elvenkind (til Kazic)
2x Alchemists Fire
5x Hjortehovudskjelettamulett
Musikkboks – 90GP
Alle har hest
Alvisk scale mail (Onsk),
Cold iron long sword (Appian),
kart over området med fleire stader vist
Pengar til saman: 2493GP felles (I kid you not).

View
Den gongen me reiste til etterlivet

Har ikkje før Appian blitt riven i fillebitar av villsvinet, så dukkar ein behorna mann opp og trekk oss til ein mystisk skog via eit gigantisk kvitt lys. Det viser seg at dette er etterlivet, og me finn kvar vår veg gjennom skogen via vårt eiget hovud ved å nytte våre sterkaste eigenskaper.

Dermed finn me villsvinet, som me så angrip. Kazic skyt ei pil, bommar. Appian skyt ei pil, bommar. Bork gøymer seg bak eit tre, byrjer å tordentale. ONSK DRÆP VILLSVINJÆVELEN! Achievement: KILLER HUGZ.

Oppdrag (løyst): Drept villsvin, reis til Oleg og få stæsj.

Me leiter vidare gjennom skogen, og finn ein taslorm. Rune hopper over elva som ein katt, og høgg til. Dei andre skyt frå elvebreidda.

Ein orm til dukker opp, og grip Bork, som med litt om og menn kjem seg laus. Me tek litt og anna skade, men klarer til slutt å ta knekken på båe to.

Oppdrag (løyst): Drept taslorm, tek med to hovud mot Oleg.

Demningen er fylt med lik frå alver og andre eventyrarar. På kroppane finn me ein alvisk scale mail (Onsk), Finn cold iron long sword (Appian), 163GP, kart over området med fleire stader vist (Bork). Det er kanskje andre som har vore i same type ærend som me er?

Gruppa frakter så taslorm-hovuda til Oleg og får 600 GP for det, men han trur ikkje på historia om villsvinet – uansett kor mykje me forsøker å overbevise han.

Kessen og Oleg ser på eit kartet, seier “Ja, me trur me har funne ca. nøyaktig kvar Hjorteherren er”, dei peiker ut stad for oss. Inntil me forlet Oleg tenkjer me at me bør ha brukt opp våre 2013GP (+1000GP i rabatt hjå Oleg).

XP: 300 XP (7800XP til saman).

Inventory etter endt session:
3X Masterwork handaxes, 1d6 (Onsk passer på dei)
0X POTION OF CURE LIGHT WOUNDS, HUGS Å KJØPE
Composite Longbow +3 str (Appian passer på den)
7 +1 flaming arrows (til Appian)
Masterwork light shield
Boots of elvenkind (til Kazic)
2x Alchemists Fire (Bork passer på dei)
5x Hjortehovudskjelettamulett
Musikkboks – 90GP (Bork passer på den)
Alle har hest
8 spritflasker
Alvisk scale mail (Onsk),
Cold iron long sword (Appian),
kart over området med fleire stader vist (Bork)
Pengar til saman: 2013GP felles (I kid you not).

View
Den gongen Appian handhelste på eit villsvin – med innvollene sine

Kazic ser ut til å ha stealtha seg vekk ein stad medan me snakka med presten Jhod. Me lover likevel å forsøke å gjere noko med denne store bjørnen i tempelet han snakka om.

Oppdrag: Finn bjørn i tempel i skogen

Me tek fart mot tempelet, og undersøkjer litt områder på vegen. Då me finn tempelet – til sonen til Cayden og ein naturgud – er det heilt stille der. Me finn eit lite – tydeleg magisk – basseng, og ein liten statue i ei hole like ved. Etter litt om og men hiv me statuen ned i bassenget.

Ingen eventyr har starta fordi nokon IKKJE gjorde noko.
– Bork

Vips, ein magisk, blødande bjørn satt saman av død pels og bein som låg strødd omkring på bakken. Bjørnen grip Onsk, Onsk vrir seg laus. Bork kastar Grease under bjørnen – som fell og strevar på bakken. Medan han ligg, treff me han med mykje – inkludert piler og sangsplinter. Onsk tek eit siste slag mot bjørnen medan dei ligg i heit omfavnelse på bakken.

Bjørnen vert i døden forandra til ein gammal, smilande mann. Tydeleg at det var noko funky magi på gang.

Oppdrag (løyst): Bjørnen er teken hand om

Når me kjem attende til Oleg vert Jhod veldig glad, og lover oss ulike spell-tenester gratis resten av livet.

Oleg har høyrd ikkje høyrd noko om Breeg på lenge, kva har hendt med han?

Oppdrag: Finn den omstridte jegaren Breg.

Etter litt romstrering og leiting rundt i skogen finn me Breg liggande død i si eiga felle, spidda på ein stor påle, under eit avkutta tau – nokon har tydeleg sabotert han idet han skulle ut av holet. Like ved er ei masterwork handaxe.

Oppdrag (løyst): Breg funnen, men kven drap han?

Me dreg vidare, finn ein fredeleg megafrosk som ikkje gjer nokon vondt, stakkars. Me let han vere. Seinare finn me ein menneskeaktig frosketing – kallar seg sjølv boggard. Gjennom veldig enkel kommunikasjon – han kan berre nokre få ord – finn me ut at villsvinet Oleg er på jakt etter er vestover.

I ein slags gigantisk skjelettgravplass finn me ikkje noko villsvin – trudde me. Appian tek ein kikk inn i ein hul tømmerstokk, der eit stort løvemanevillsvin venter. Han får overraskelsesfordelen på Appian og får angripe to gonger (ein av dei ein crit), og utsletter Appian med sine fæle støttenner. HOLY SHIT! FØRSTE DØDSFALL!

CLIFF HANGER

Historie: Appian døyr, what to dooooo!?

XP: Ukjend

Inventory etter endt session:
3X Masterwork handaxes, 1d6 (Onsk passer på dei)
0X POTION OF CURE LIGHT WOUNDS, HUGS Å KJØPE
Composite Longbow +3 str (Appian passer på den)
7 +1 flaming arrows (til Appian)
Masterwork light shield
Boots of elvenkind (til Kazic)
2x Alchemists Fire (Bork passer på dei)
5x Hjortehovudskjelettamulett
Musikkboks – 90GP (Bork passer på den)
Alle har hest
8 spritflasker
Pengar til saman: 1250GP felles.

View
Den gangen koboldpresten var ein gnom

Førre runde fekk me statuen frå mitehola. Denne runden fulgte me Mikmek til klanen hans. På spørsmål om statuen skulle leverast til presten Tartuk eller hovdingen Sotskalle verka han unnvikande, men røpa at leveranse til hovdingen er best – fordi forbanninga over klanen frå ein tilsynelatande gud var fæl.

Oppdrag: Levere statue til Tartuk eller Sotskalle?

Sotskalle tok til seg statuen og knuste den, og me sverga på å hjelpe å drepe Tartuk mot at koboldane slutter å plage karavaner. Me konfronterer Tartuk, han blir teken i løgn. Kampen startar. Me tek knekken på kopiane hans, og Onsk denger han i fart, medan han rager, i power attack. Bad-ass!

Loot, Tartuk: 432 GP, Masterwork light shield, 7 +1 flaming arrows, Boots of elvenkind, ring (gifteringen til Svett-Lana), dagbok.

Dagbok: "For mange år sidan vart gnomane han budde med i Nord-Malmbrand angripne av troll. Han som magiker slåst mot dei, og laga ein sterk trylleformel for å bekjempe dei. Han visste ikkje korleis det kjem til å gå, men vart sjølv gjort om til ein kobold. Hadde aldri tenkt å havne i slåsskamp, skulle flykte, men brydde seg ikkje om dei. No var han plutseleg det verste gnomar veit om. Bestemte seg for å bli med koboldane, klarte å lure dei til å tru på Skarptann, og drepe heile stammen. “Eg hatar koboldar”. Har gjort dette fleire gongar. Etter denne stammen, så trur eg at eg ikkje orker meir. Skal finne meg ein Scroll of flying og fly så høgt eg kan, og eg faller til min død."

Sotskalle avslører at han har ei spesiell øks som han vil skilje seg med for rett sum. Me maser ned prisen frå 1000GP til 750GP. Me betaler 650 frå felleslaget+100 frå Bork. Mottek Axe +1 fire.

Gjorde avtale med Sotskalle om at han ikkje skal angripe mot at Oleg er snill i forhandlingssituasjonar.

Historie: Mikmekk, ein kobold-healer som har lagt sin kjærleik på Kazic, vert med oss på vegen.

På vegen finn me ein gjeng stappmette koboldar. Me plukker med oss måneskinnsredikkane dei ikkje har ete opp enno.

Oppdrag (løyst): Har roa koboldane. Oleg gir oss premie på 800GP for å ta oss av koboldane.

400 GP frå Gnistbanes for bandittane. 250 GP for redikkar. 100 til Bork.

Oppdrag (løyst): Svett-Lana fekk att gifteringen sin. 1000 GP i rabatt-stuff hjå Oleg.

Hjorteherren, me ynskjer han drepen eller fanga. Om de klarer dette får de 5000GP og eit nytt oppdrag.

Historie: Jhod, Cayden-prest. Har høyrd om ein bjørn som er fanga i eit tempel, me sjekker det ut med glede.

Historie: Bork er bitter fordi han ikkje fekk verken gjort noko helteaktig, eller sett noko tøft han kan plassere seg sjølv i heltesirkelen som. Tough luck.

Hugs: Aslak vil ha ein mail: Det er fint å ha ei liste med items me ynskjer å ha. Ellers, eigenskaper og ting me har lyst på. Litt det same som ekstra feats og ting.

Inventory etter endt session:
2X Masterwork handaxes, 1d6 (Onsk passer på dei)
0X POTION OF CURE LIGHT WOUNDS, HUGS Å KJØPE
Composite Longbow +3 str (Appian passer på den)
7 +1 flaming arrows (til Appian)
Masterwork light shield
Boots of elvenkind (til Kazic)
2x Alchemists Fire (Bork passer på dei)
5x Hjortehovudskjelettamulett
Musikkboks – 90GP (Bork passer på den)
Alle har hest
8 spritflasker
Pengar til saman: 1250GP felles.

View
FUCK YOU, BORRELIOSE!

Gjengen gjenforente seg med Appian, som går godt overeins med feene Pervolash og Tiktivkiftif. Dei er snille, og viser oss ei forlatt og uutplukka gullgruve. Den bestemte me oss for å skjule for Gnistbanes frie armé og alle andre. Den kan bli lønsam.

Oppdrag (løyst): Har møytt på feene som plager oss om natta.

Etter å ha heala oss i den vesle campen rundt gullgruva, og med fullt mantal, bestemte me oss for å dra tilbake og hente den vesle statuen under piletreet – og ta knekken på den schtøgge flåtten som var der.

Først drap Kazic miten som passa på flåtten, før alle pirka etter tur borti den store stygge flåtten – og Kazic gjekk ned for teljing. Deretter tok Bork affære og drap den med eit enkelt hogg (det var iallfall slik det føltes for han).

Loot: Finn 40 GP og ein liten statue av ein slags reptildemon.

Deretter stod me framfor eit stort stup. Bork sendte ned lys, og høyrde rasling. I staden for å hoppe over, fann laget ut at det luraste sikkert var å gå rundt. MEN HADDE DEI IKKJE FØR TENKT DET, så vart dei overrumpla av ein stor tusenbein med ein ilsk hale. Raskare enn ein skulle tru, vart han drepen.

I andre sida av hola finn me kobolden Mikmekk, som er storveges begeistra for oss, især Kazic som er dekt i tusenbeingugge. Etter å ha blitt ført ut frå under treet, og me har campa for kvelden, spør han oss ærbødigst om han kan få vere med på laget vårt.

Me avventer litt å svare til me har møtt koboldleiaren hans – slik kan me finne ut om han er stammens Highlander eller Jar Jar Binks.

Hint: Koboldane verkar greie, så lenge dei har statuen dei var på jakt etter.

Historie: Onsk er imponert over Borks sverdkunster, men er skeptisk til Mikmekk. Bork, Appian og Kazic er glade for å eventuelt ha ein femte mann på laget. Bork er nøgd med å ikkje ha tapt liv dei siste dagane.

Inventory etter endt session:
2X Masterwork handaxes, 1d6 (Onsk passer på dei)
0X POTION OF CURE LIGHT WOUNDS, HUGS Å KJØPE
Composite Longbow +3 str (Appian passer på den)
2x Alchemists Fire (Bork passer på dei)
5x Hjortehovudskjelettamulett
Musikkboks – 90GP (Bork passer på den)
Alle har hest
8 spritflasker
Pengar til saman: 220GP felles

Experience: 1500 XP, totalt 3500XP

View
Elvezombiar og tusenbein

Reisen går Vestover!

Nok en gang prøver våre helter å blidgjøre de usynlige plageåndene ved å legge igjen 5 gullpenger. Men feene fortsetter å plage laget, denne gangen ved å bytte ut alle sko til sko med høye hæler.

Nordover! Finner en elv med en bro over. Broen er svært ødelagt og det er to trebiter på hver sin side og kun et tau henger er igjen av selve broen.

Bork prøver å klatre over elven. Det kommer opp et vesen opp av vannet. “Dåkker e ikkje mine pinere” Kast Hjorteherren I elven, så jeg får den hevnen jeg fortjener”. Våre helter takker ydmykt ja til dette oppdraget.

Bork og Onsk kommer seg over elven, men Kazic faller uti, men klarer å holde seg fast I noen planker som flyter I elven. Etter mye drama klarer de andre til slutt å dra han opp.

I huset på andre siden av elven finner de penger og en dagbok som refererer til hjorteherren og det tyder på at huset har blitt ødelagt av han.

Før natten gir de vodka til feene. Dette ender opp med at alle får tegnet kjønnorganer på seg. Feene legger igjen en lapp der de ønsker å vite om våre helter er med hjorteherren.

Videre nord finner de et stort hengetre. Bork sniker seg ned under treet og møter to merkelige skapninger som angriper han. De er veldig svake, så de gjør lite skade og heltene angriper og dreper de lett, etter å lenge prøve å bli venner med dem.

I neste rom finner de 3 tusenbein som Onsk kjør kort prosess på. I rommet er det mange egg, når de ødelegger eggene, løper inn 7 gnomer. Heltene areper alle. Kazic, som vanlig, får masse gugge på seg.

Videre inn treffet de på en stor møll med en rytter. Etter å drept rytteren relativt lett er våre helter nødt til å rømme ut av hulen.

View
Camper og edderCopper

Camp: Tok knekken på Haps, Kressle og ein banditt. To rømte til skogen, Alf vart med oss. Han var kul og fortalte oss ein masse hemmelegheiter:

Hjorteherren

  • Han knuste hovudskallen til ein anna person med knytteneven
  • Treffer alt med pil og boge
  • Satt opp basen rett nord for dette området, ved Tannsjøen
  • Mellom 25 og 50 mann
  • Passord: Sankt Gilmorgs blodige bein – hvem undrer?

Me liker Alf, men forlot han hjå Oleg som trell/hjelpegut.

Hint: Oppdaga at nokon driv gjøn med oss når me søv. Fant fae-rede. Har oppretta kontakt.

Historie: Kesten Garess leiter etter Falgrim, ein banditt som har gjort unemnelege ting.

Hint: Brev frå Vapnvang –står at dei er bra folk.

Hint: Brev til Vapnvang – de har drept 6 bandittar, de får pengar

Hint: Svetlana vil ikkje snakke om amulettane enno – kanskje ved seinare høve

Oppdrag: Drep, eller ro ned koboltar (nordvest) – masse pengar

Oppdrag: Taselorm (OOOOVER ALT!) – pengar av Oleg

Oppdrag: Kamerat av Oleg deepen av villsvin, bring tilbake (nordaust) – få stæsj.

Oppdrag (løyst): Trylledrikkmiksar (vest) – me dreg dit
Møtte Bokken i ei gammal stove, han er litt gal. Har Cure Mild Wounds og litt anna til sals – fortel meir når me gjer eit oppdrag for han.
Handla potions for 50GP og 150GP i sylvøyreringar

Oppdrag: Drepe bror til Bokken, han kutta veslefingeren hans (i eit uthola tre lenger nord) – få rabatter på potions

Historie: Drepte ein edderkopp kjapt og enkelt. Kazic Domen hoppa ned i hola og skada seg, Content Not Found: ondsk vart imponert over modigheita.

Inventory etter endt session:
2X Masterwork handaxes, 1d6 (Onsk passer på dei)
5X Potion of Cure Light Wounds
Composite Longbow +3 str (Appian passer på den)
2x Alchemists Fire (Bork passer på dei)
5x Hjortehovudskjelettamulett
Musikkboks – 90GP (Bork passer på den)
Alle har hest
8 spritflasker
Pengar til saman: 180GP felles

View
Verving og valdogg

Kjapt nedskrive, berre fordi:

Bork van med sangen «Country road, take me home». Rune vann kamp mot fit hobbit. Mathias vann låsekamp. Appian vann bogeskytterkonkurranse. Kristina koste med løva.

Vart teleportert til Hallstein, fekk oppdrag, 100 GP, Bag of Holding.

Bork prøvde å bløffe kjøpmann, endte med at Onsk skremte han til 25% avslag i staden. Kjøpte hest, kjerre, og telt.

Fellespott: 100-90 = 10 GP samla

Drog til Olegs handelspost. Fekk røveroppdrag. Opna døra, lokka inn, lukka døra, pil bom, pil treff, glatt, øks. Død.

Skyte pil mot Haps, treff i låret. Bandittande går i retrett. Drep ein banditt til medan dei spring av garde. Scouta campen og gjorde oss klar til angrep.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.