Kesten Garess

Eventyrer med eiget lag – sendt ut i same ærend som oss

Description:
Bio:

Har tilsvarande brev frå Hallgrim som oss – men sendt ut for å beskytte, ikkje utforske. Glad i å drikke.

Kesten Garess

Kramgard aslakroedder tanketom