Bokken

Gal eremitt – lager trylledrikkar

Description:
Bio:

Lager trylledrikkar for folk i området rundt Oleg sin handelspost – og andre forbipasserande. Sel dei for ein ok penge.

Gal som eit dressingdyppa juletre i mai.

Bokken

Kramgard aslakroedder tanketom