Kramgard

Den gongen me naus på rotter

12. mars 2014

Etter å ha drepe den dansande dama finn me ein stor gyllen statue av ei naken, dansande alvisk dame. I tillegg finn gruppa ei enorm operaharpe, medan Appian gjenkjenner ei alvisk vassklokke.

Me finn ei rekkje klede, blant anna royal outfits. Med Detect Magic, finn Bork ein potion i ei seng og parfyme ved sidan av. Med unntak av dei tre store objekta, er det 1241 GP i ting.

I det eine tårnet finn me ein nesten naken kis fastbunden med tau, som me kuttar laus. Han er ein schtøgg fyr, som ikkje akkurat vekkjer morsinstinktet.

Historie: Halv-orken heiter Rimidlav, og er ein trollmann. Han blir med oss.

I det nordvestlege tårnet høyrer me ein skrapelyd, så me snur. I det sørvestlege tårnet finn me blomar. Som visar seg å vere eit monster!

Det denger laus på Appian, og skadar han mykje. Frå taket kjem ein plantealv av eit slag. Kazic angrip og skadar alven mykje. Rimidalv hoppar inn og gjer Appian liten! Appian vert haldt fast, og kuttar i alven som no er veldig medteken. Appian får magen kutta opp, og fell om. Bork hoppar over alven, og healar Appian tilbake. Mikmek healar Appian meir. «THIS IS KRAMGARD!» seier Kazic, og kuttar av lemmane til alven.

Rimidalv nyttar kroppen til alven til å lage eit skattekart. Han finn kleda sine, nokre dresser, smykkar og juvelar, samt eit vellaga lite sverd, og ein vase med edelsteinar (2412GP), og ser at det er noko i det sørvestlege tårnet.

I det sørvestlege tårnet finn me ei luke, og i den ein utsøkt statue. Me buffar kvarandre opp. Det er mange rotter der. Rimidalv nys inn i rommet og drep alle der.

Historie: Det er noko funky med det gamle fortet, men ingenting levande der no i det minste. Merkelege greier.

Me returnerar til Vangshamn. Der vert me møtt av befolkninga. Rapportar om ein kjempe utanfor byen, og at det snik seg ein person i byen om natta.

Munguk står utanfor byen. Folk er sjokkerte, men sidan Rimidalv kan kjempespråket, så får me kommunisert at han kan vere med venene sine – oss – så lenge han er snill.

Historie: Munguk blir – forsøksvis – eit medlem av samfunnet i Vangshamn. Han er snill.

Me sender Onsk og Munguk for å hente glassklokka og statuen.

Geir Geirsson får tillating til å byggje byen sin. Me byggjer Tazelfjord med hus, tannery og market. Me byggjer vegar ned til Oleg og mellom Vangshamn og Tazelfjord.

XP: (Til saman) 20000

Inventory etter endt session:
5X Potion of Cure Light Wounds
13X Potion of Cure Moderate Wounds
1X Elixir av EIT ELLER ANNA
1X Parfyme
Wand of Cure Light Wounds (46 charges)
Wand of Cure Moderate Wounds (46 charges)
Masterwork Cold Iron Longsword (var Appian sitt)
Masterwork Swort Shord
Masterwork Light Shield
Ein vase
5x Hjortehovudskjelettamulett
Musikkboks – 90GP
Alle har hest
Kart over området
Ei enorm operaharpe
Pengar til saman: 9694GP felles

Comments

aslakroedder tanketom

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.