Kramgard

Den gongen Onsk bodyslamma 900 flaggermus

Det har gått nærare eitt år sidan sist. Tid våre heltar har nytta på å lære folket å kjenne, på å byggje bordell, vegar lenger sør, og åkrar til å fóre innbyggjarane.

Ein mann kjem frå vest, og han manglar ein fot! Fortel om skumle ting. Våre heltar dreg mot vest, og Bork snik seg fram til seks skumle skikkelsar, som viser seg å vere soppbefengte skjelett. Me lokkar dei mot faklar, og angrip overraskande. Onsk drep den første med eit hugg. Appian skyt to piler, treff éin.

Dei hopper ut av formasjon, bommar på Appian og Kazic, og rreff Onsk. Bork kastar Ray of Enfeeblement, og svekker den eine. Onsk slugger endå eit skjelett, og drep det.

Kazic bløffer seg vekk, og snikangrip eit skjelett. Han slår hjul forbi fienden, og med tre hugg tek han hovudet, overkroppen og beina til skjelettet, og drep det.

Bork bryter ut i eit tordenbrøl, som slår skjelettet overende som om han traff ein vegg. Appian slår ein fakkel inn i hovudet på den siste, og den fell om kull. Me følgjer etter ein avkappa overkropp – og finn til slutt ei opning i bakken. Det er ei hole!

Appian går inn og ser rundt seg med fakkel i handa. Golvet er dekt av insekt, og taket er dekt av flaggermus. Dei angrip. Me angrip med handflater, og med sverd. Bork slår så med eit tordenbrøl, og så ein svakeleggjerande stråle som kastar halvparten av dei i bakken.

Onsk sluttar livet deiras med ein fælsleg body slam.

XP: 600 XP (12000 XP til saman).

Inventory-ish etter endt session
5X Potion of Cure Light Wounds
Wand of Cure Light Wounds (46 charges)
Composite Longbow +3 str (Appian passer på den)
3 +1 flaming arrows (til Appian)
Masterwork light shield
Boots of elvenkind (til Kazic)
2x Alchemists Fire
5x Hjortehovudskjelettamulett
Musikkboks – 90GP
Alle har hest
Alvisk scale mail (Onsk),
Cold iron long sword (Appian),
kart over området med fleire stader vist
Pengar til saman: 2493GP felles

Comments

aslakroedder tanketom

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.