Kramgard

Den gangen koboldpresten var ein gnom

Førre runde fekk me statuen frå mitehola. Denne runden fulgte me Mikmek til klanen hans. På spørsmål om statuen skulle leverast til presten Tartuk eller hovdingen Sotskalle verka han unnvikande, men røpa at leveranse til hovdingen er best – fordi forbanninga over klanen frå ein tilsynelatande gud var fæl.

Oppdrag: Levere statue til Tartuk eller Sotskalle?

Sotskalle tok til seg statuen og knuste den, og me sverga på å hjelpe å drepe Tartuk mot at koboldane slutter å plage karavaner. Me konfronterer Tartuk, han blir teken i løgn. Kampen startar. Me tek knekken på kopiane hans, og Onsk denger han i fart, medan han rager, i power attack. Bad-ass!

Loot, Tartuk: 432 GP, Masterwork light shield, 7 +1 flaming arrows, Boots of elvenkind, ring (gifteringen til Svett-Lana), dagbok.

Dagbok: "For mange år sidan vart gnomane han budde med i Nord-Malmbrand angripne av troll. Han som magiker slåst mot dei, og laga ein sterk trylleformel for å bekjempe dei. Han visste ikkje korleis det kjem til å gå, men vart sjølv gjort om til ein kobold. Hadde aldri tenkt å havne i slåsskamp, skulle flykte, men brydde seg ikkje om dei. No var han plutseleg det verste gnomar veit om. Bestemte seg for å bli med koboldane, klarte å lure dei til å tru på Skarptann, og drepe heile stammen. “Eg hatar koboldar”. Har gjort dette fleire gongar. Etter denne stammen, så trur eg at eg ikkje orker meir. Skal finne meg ein Scroll of flying og fly så høgt eg kan, og eg faller til min død."

Sotskalle avslører at han har ei spesiell øks som han vil skilje seg med for rett sum. Me maser ned prisen frå 1000GP til 750GP. Me betaler 650 frå felleslaget+100 frå Bork. Mottek Axe +1 fire.

Gjorde avtale med Sotskalle om at han ikkje skal angripe mot at Oleg er snill i forhandlingssituasjonar.

Historie: Mikmekk, ein kobold-healer som har lagt sin kjærleik på Kazic, vert med oss på vegen.

På vegen finn me ein gjeng stappmette koboldar. Me plukker med oss måneskinnsredikkane dei ikkje har ete opp enno.

Oppdrag (løyst): Har roa koboldane. Oleg gir oss premie på 800GP for å ta oss av koboldane.

400 GP frå Gnistbanes for bandittane. 250 GP for redikkar. 100 til Bork.

Oppdrag (løyst): Svett-Lana fekk att gifteringen sin. 1000 GP i rabatt-stuff hjå Oleg.

Hjorteherren, me ynskjer han drepen eller fanga. Om de klarer dette får de 5000GP og eit nytt oppdrag.

Historie: Jhod, Cayden-prest. Har høyrd om ein bjørn som er fanga i eit tempel, me sjekker det ut med glede.

Historie: Bork er bitter fordi han ikkje fekk verken gjort noko helteaktig, eller sett noko tøft han kan plassere seg sjølv i heltesirkelen som. Tough luck.

Hugs: Aslak vil ha ein mail: Det er fint å ha ei liste med items me ynskjer å ha. Ellers, eigenskaper og ting me har lyst på. Litt det same som ekstra feats og ting.

Inventory etter endt session:
2X Masterwork handaxes, 1d6 (Onsk passer på dei)
0X POTION OF CURE LIGHT WOUNDS, HUGS Å KJØPE
Composite Longbow +3 str (Appian passer på den)
7 +1 flaming arrows (til Appian)
Masterwork light shield
Boots of elvenkind (til Kazic)
2x Alchemists Fire (Bork passer på dei)
5x Hjortehovudskjelettamulett
Musikkboks – 90GP (Bork passer på den)
Alle har hest
8 spritflasker
Pengar til saman: 1250GP felles.

Comments

aslakroedder tanketom

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.