Kramgard

Den gongen me fann ei ubrukeleg kappe (eller?)

Laget bestemmer seg for å utforske skogane mot aust. I ei klarning i skogen møter me 6 menn, og éin grønn kvinne, som tydeleg er i ein form for krangel.

Trehogstlagleiaren Corax arbeider med å kutte ned trær, feen Melissa skapar trøbbel ved å ta over to av arbeidskarane hans. Ho vil få erstatning for blodbjørktrea som dei har kutta ned – eller profitten for dei. Businessfe!

Ved spørsmål om kven som kan hjelpe oss med trea, får me vite at ei dryade i nærleiken nok kan hjelpe oss. Me finn dryaden, ho grèt fordi eit vondskapsfullt ljåtre drep floraen i skogen hennar. Om me hjelper dryaden skal ho hjelpe oss med trea.

Djupt inne i skogen vert me overraska av ljåtreet som sporenstreks angrip Onsk og Kazic. Bork healer Kazic, set i gang ei tordentale, og resten av laget healar seg. Appian skyt to flammepiler inn i treet. Onsk høgg det hardt. Kazic avslutter heile greia med ei høgtgåande pil.

Flammene spreier seg, men Mikmek hoppar ut frå skuggane slukker flammane med heilagt vatn. I ljåtreet finn me:
1 Underleg kappe

Me dreg til dryaden, som er storfornøgd med oss. Ho belønner laget med:
5 Cure Moderate Wounds
1 Scroll of Summon Natures Ally 2 (tip Appian)
1 Wand of Cure Moderate Wounds (11 charges, til Bork)
5 Tree Tokens (til Appian)
1 Rosewood Armor +1 (til Bork)

Me tek farvel med dryaden, og reiser tilbake mot Melissa. Appian planter blodbjørkene, og Melissa blir latterleg fornøgd. Corax og trehogstlaget reiser mot sør der dryaden har tipsa om eit friskt blodbjørkfelt.

Både dryaden og feen seier at dei skal halde skogen under oppsyn. Ingen i byen klarar å identifisere kappa.

XP: 4300 (til saman 16500)

Inventory etter endt session:
5X Potion of Cure Light Wounds
Wand of Cure Light Wounds (46 charges)
Composite Longbow +3 str (Appian passer på den)
3 +1 flaming arrows (til Appian)
Masterwork light shield
Boots of elvenkind (til Kazic)
2x Alchemists Fire
5x Hjortehovudskjelettamulett
Musikkboks – 90GP
Alle har hest
Alvisk scale mail (Onsk),
Cold iron long sword (Appian),
kart over området med fleire stader vist
Pengar til saman: 6493GP felles

Comments

aslakroedder tanketom

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.