Kramgard

Den gongen me reiste til etterlivet

Har ikkje før Appian blitt riven i fillebitar av villsvinet, så dukkar ein behorna mann opp og trekk oss til ein mystisk skog via eit gigantisk kvitt lys. Det viser seg at dette er etterlivet, og me finn kvar vår veg gjennom skogen via vårt eiget hovud ved å nytte våre sterkaste eigenskaper.

Dermed finn me villsvinet, som me så angrip. Kazic skyt ei pil, bommar. Appian skyt ei pil, bommar. Bork gøymer seg bak eit tre, byrjer å tordentale. ONSK DRÆP VILLSVINJÆVELEN! Achievement: KILLER HUGZ.

Oppdrag (løyst): Drept villsvin, reis til Oleg og få stæsj.

Me leiter vidare gjennom skogen, og finn ein taslorm. Rune hopper over elva som ein katt, og høgg til. Dei andre skyt frå elvebreidda.

Ein orm til dukker opp, og grip Bork, som med litt om og menn kjem seg laus. Me tek litt og anna skade, men klarer til slutt å ta knekken på båe to.

Oppdrag (løyst): Drept taslorm, tek med to hovud mot Oleg.

Demningen er fylt med lik frå alver og andre eventyrarar. På kroppane finn me ein alvisk scale mail (Onsk), Finn cold iron long sword (Appian), 163GP, kart over området med fleire stader vist (Bork). Det er kanskje andre som har vore i same type ærend som me er?

Gruppa frakter så taslorm-hovuda til Oleg og får 600 GP for det, men han trur ikkje på historia om villsvinet – uansett kor mykje me forsøker å overbevise han.

Kessen og Oleg ser på eit kartet, seier “Ja, me trur me har funne ca. nøyaktig kvar Hjorteherren er”, dei peiker ut stad for oss. Inntil me forlet Oleg tenkjer me at me bør ha brukt opp våre 2013GP (+1000GP i rabatt hjå Oleg).

XP: 300 XP (7800XP til saman).

Inventory etter endt session:
3X Masterwork handaxes, 1d6 (Onsk passer på dei)
0X POTION OF CURE LIGHT WOUNDS, HUGS Å KJØPE
Composite Longbow +3 str (Appian passer på den)
7 +1 flaming arrows (til Appian)
Masterwork light shield
Boots of elvenkind (til Kazic)
2x Alchemists Fire (Bork passer på dei)
5x Hjortehovudskjelettamulett
Musikkboks – 90GP (Bork passer på den)
Alle har hest
8 spritflasker
Alvisk scale mail (Onsk),
Cold iron long sword (Appian),
kart over området med fleire stader vist (Bork)
Pengar til saman: 2013GP felles (I kid you not).

Comments

aslakroedder tanketom

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.