Kramgard

Den gongen me rømte – på modig vis

Kazic og Onsk tek på eit skjelett, fire monumentale munnar opnar seg og pustar ut “noko”.

Bracers of Archery, Tree token, Belt of Giant Strength, Rapier +1 anything, juveler for 2000 GP.

Møter ein stor slugger av ein jævel, han er for sterk og me rømmer.

Comments

aslakroedder tanketom

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.